ONKOLOJİ
                                              

DUYURULAR

ONKOLOJİ

TIBBİ ONKOLOJİ HİZMETLERİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanemizde Tıbbi Onkoloji Polikliniği, Nisan 2012 tarihinden itibaren kanser hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Tıbbi Onkoloji onkolojik tedavilerin ilaçla yapılan kısmını tanımlamaktadır. Radyasyon onkolojisi ise radyoterapi (ışın tedavisi) kısmını tanımlamaktadır.

Verilen hizmetler;

Polikliniğimizde tanısı konmuş tüm solid organ kanserli hastalarımız için takip ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca il dışı şehirlerde tedavi planları yapılan hastalarımıza kemoterapi-reçete uygulamaları ve yapılması istenen tetkikleri konusunda yardımcı olunmaktadır ve istedikleri takdirde bu hastalarımız tedavi ve takiplerini polikliniğimize alabilmektedirler. Tanı ve tedavisini yaptığımız kanserler arasında meme kanseri, akciğer kanseri, mide-barsak kanserleri, böbrek-mesane kanserleri, prostat kanseri, pankreas kanseri, safra kesesi ve yolu kanserleri, karaciğer kanserleri, baş-boyun kanseri, yumuşak doku tümörleri, beyin tümörleri, melanom, bazı tiroid kanserleri, testis kanseri, yumurtalık (over), rahim (endometriyum), rahim ağzı (serviks) kanserleri bulunmaktadır. Hastanemizde bu kanserlerin tanı, tedavi ve takibi diğer ilgili uzmanlık alanları ile koordineli olarak, multidisipliner tümör konseyleri yapılarak sürdürülmektedir.

Önceki yıllarda Onkoloji Hizmetlerinin olmaması nedeniyle yıllardır çok zor şartlar altında başka şehirlere gitmek zorunda kalan hasta ve hasta yakınları yeni başlayan onkoloji hizmetlerimize sahip çıkmıştır. Hastane olarak onkoloji hizmetlerini hak ettiği yere getirmek için büyük gayret içindeyiz.

Tıbbi Onkoloji Polikliniğinden Muayene olmak için;

Polikliniğimiz kanser hastalarının takip özelliği nedeniyle randevulu çalışmaktadır. İlk defa gelecek hastalara mümkün olduğunca randevusuz da olsa bakılmaya çalışılmaktadır. Ancak devamlı takipte olan hastalar bir sonraki kontrolü için randevularını almaları gerekmektedir. Randevularınızı mesai saatleri içinde bizzat poliklinik sekreterine başvurarak veya 444 03 04 numaralı telefondan Tıbbi Onkoloji Poliklinik sekreterini (Dahili:36098 ) bağlatarak alabilirsiniz. Yeşil kartlı hastaların kaydı sevk olmadan SGK tarafından kabul edilmemektedir. O nedenle yeşil kartlı hastaların Afyon Devlet Hastanesinden sevk almaları gerekmektedir.