GÖZ HASTALIKLARI
                                              

GÖZ HASTALIKLARI

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde mevcut güncel teknoloji cihazları ile ilimize ve bölgemize hizmet verilmektedir. Anabilim Dalımızda her biri gözün ayrı branşlarında uzman öğretim üyeleri ve araştırma görevlisi doktorlar tarafından hizmetler yürütülmektedir. Öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi öğrenci dersleri ve araştırma çalışmaları dışında poliklinik, klinik, servis, ameliyathane, birim ve gözün laboratuvar-test hizmetlerinde hastalara hizmet vermekte; her türlü soru ve sorunlarında onları bilgilendirerek yardımcı olmaktadırlar. Göz Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak sunulan başlıca hizmetler şu şekildedir:
 

Acil Göz Hizmetleri: Acil göz hastalıkları nedeniyle acil olarak başvuran hastaların 24 saat nöbet sistemi ile günün hangi saati olursa olsun kabul edilip tedavileri yapılmaktadır. 

Poliklinik Hizmetleri: 5 adet göz hastalıkları polikliniğinde her gün 4 ya da 5 poliklinikte ayaktan rutin göz muayene ve tedavisi yapılmaktadır. Gözün kırma kusurlarına bağlı görme sorunları veya gözün ön ve arka segmenti ile ilgili olası bazı göz hastalıklarına bağlı görme sorunları poliklinik muayeneleri sırasında tanı ve ayırıcı tanıları yapılarak tedavi ve çözümleri hastalara anlatılmaktadır. Her gün bir öğretim üyesi sorumluluğunda poliklinik hizmetleri yürütülmektedir. Normal göz kontrol muayeneleri yanında bebek ve çok yaşlı hastalar dahil her türlü başvuruda şikayet nedenine tanı konmakta, hastalar gereğinde öğretim üyeleri nezaretinde tekrar muayene edilmekte ve takip edilmesi gereken hastalar kliniğimiz birimlerine bağlanarak randevuları ayarlanarak izlenmektedirler. Her gün sabahtan başvuru sırasına göre günlük randevular verilmekte, ayrıca her gün için belli sayıda telefon ve internet randevusu verilmektedir. Mümkün olduğunca tüm gelen hastalara bakılmaya çalışılmakta özellikle ciddi göz sorunları olanlar, diğer göz hekimleri tarafından sevk edilenler, uzaktan gelenler ve acil olanlar geri çevrilmeyip aynı gün içinde bakılmaktadır. Mevcut alt yapımız ve ekimiz sayesinde aşağıda da sıralanan göz hizmetleri ile hastalarımızın göz sorunları uzak merkezlere gitmelerine ihtiyaç bırakmayacak şekilde çözülmeye çalışılmaktadır. 

Yapılan Belli Başlı Cerrahi Müdahaleler:

• Katarakt cerrahisi
• Şaşılık cerrahisi
• Oküloplasti cerrahisi
• Glokom cerrahisi
• Retina-vitreus-makula hastalıkları cerrahisi
• Göz içi lens cerrahisi
• Travma cerrahisi
• Göz yaşı kanal cerrahisi