GÖĞÜS HASTALIKLARI
                                              

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Bünyesinde Astım, Allerjik Rinit, KOAH, Tüberküloz, Sarkoidoz, Akciğer Kanseri, Plevral Efüzyon ve Solunum Yetmezliği gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Ayrıca, Astım, KOAH vb. patolojilerin değerlendirildiği solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca yapılmakta olan bronkoprovakasyon testi ile gizli astım olan hastaların teşhis edilmelerine olanak sağlanmaktadır. Sunulan belli başlı hizmetler şunlardır: 


Statik Akciğer Volümleri 

Dinamik Akciğer Volümleri (Spirometre

Difüzyon Kapasitesi Ölçümü (DLCO

Bronkoprovokasyon Testi  

•  Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) (Bronş Ultrasonu)

Bronş Lavajı 

Bronkoalveoler Lavaj (BAL) 

Endoskopik Yabancı Cisim Çıkarma 

Bronş Temizliği 

Bronş Biyopsisi 

Transbronşial İnce İğne Biyopsisi 

Akciğer Parankim Biyopsisi

  Torasentez (Akciğer zarından su alınması)

  Kapalı Plevra Biyopsisi (akciğer zarı biyopsisi)

•  Toraks Ultrasonografisi ve eş zamanlı girişimsel işlemler

 Tüberkülin cilt testi

•  Alerji Cilt Testleri 

Solunumsal Yoğun Bakım 

Uyku laboratuarı (Polisomnografi) 

 Uyku Polikliniği

Sigara Bırakma Polikliniği