Duyuru

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN


Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel (Hemşire - Sağlık Teknikeri - Diğer Sağlık Personeli) Alım Sonuçları*

 

                                                                                                       

               

ÜNVANI

SAYI

ARANILAN NİTELİKLER

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Araştırma Hastanelerinin Yeni Doğan Yoğun Bakımında en az

2 yıl olmak üzere toplam 3 yıl deneyimli olmak ve Güvenli

Kan Tranfüzsyon eğitim sertifikası sahibi olmak

Kazanan Aday : Esra KOÇ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu Bölümünden

mezun olmak, Araştırma Hastanelerinin sterilizasyon ünitesinde en az 4 yıl deneyimli olmak ve otoklav kullanım sertifikasına sahip olmak.

Kazanan Aday : Hasan ÇAĞAN

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak,

Araştırma Hastanelerinin Ameliyathane Biriminde en az 6 yıl

deneyimli olmak ve Acil Tıbbi Eğitim Kursu Sertifikası sahibi

olmak

Kazanan Aday : Yasemin ESER

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak,

Araştırma Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ve Nöroloji

Servisinde en az 6 yıl deneyimli olmak

Kazanan Aday : Ummahan AKTEPE

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak,

Araştırma Hastanelerinin Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde

en az 6 yıl deneyimli olmak ve Güvenli Kan Transfüzyon

Sertifikası sahibi olmak

Kazanan Aday : Ali YALÇINKAYA

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak,

Araştırma Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde

en az 5 yıl deneyimli olmak ve Güvenli Kan Transfüzyon

Sertifikası sahibi olmak

Kazanan Aday : Kemal AKIN

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak ve

Araştırma Hastanelerinin Göğüs Yoğun Bakım Ünitesinde en

az 4 yıl deneyimli olmak ve Güvenli Kan Transfüzyon

Sertifikası sahibi olmak

Kazanan Aday : Safiye KANBER

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak ve

Araştırma Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ve Nöroloji

Servisinde en az 4 yıl deneyimli olmak

Kazanan Aday : Zehra YILANLI

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak ve

Araştırma Hastanelerinin Acil Servisinde en az 3 yıl deneyimli olmak

Kazanan Aday : Yasemin KARASEKRETER

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya ilkyardım

ve Acil Bakım Teknisyenliği Programından mezun olmak ve

Araştırma Hastanelerinin Cerrahi Yoğun Bakım servisinde 6ay,

Numune Alma Biriminde 6 ay ve Post Op Biriminde

deneyimli olmak

Kazanan Aday : Sıddıka KARTAL

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuar

Bölümü mezunu olmak,araştırma Hastanelerinin

Mikrobiyoloji Laboratuarında en az 10 yıl deneyimli olmak,

Kan ve Kan Ürünleri Eğitim Sertifikası ve Bilgisayar

Operatörlüğü-İşletmeciliği Sertifikalarına sahip olmak

Kazanan Aday : Emel SOYASLAN

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Teknikerliği

Bölümü mezun olmak ve Araştırma Hastanelerinin Radyoloji

Bölümünde mamografi çekiminde en az 5 yıl,kontraslı Direk

Grafi, portabl scopi ve c kollu skopi çekiminde deneyimli

olmak

Kazanan Aday : Dilek ŞAHİNTEPE

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Teknikerliği

Bölümü mezun olmak ve Araştırma Hastanelerinin Radyoloji

Bölümünde Tomografi çekiminde en az 4 yıl, MR çekiminde

en az 1 yıl deneyimli olmak

Kazanan Aday : Erdem DEMİRCİ

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Teknikerliği

Bölümü mezun olmak ve Araştırma Hastanelerinin Radyoloji

Bölümünde Kontraslı Grafi ve Direkt Röntgen çekiminde en

az 4 yıl, bilgisayarlı tomografi ve MR çekiminde deneyimli

olmak

Kazanan Aday : Hasan Ali TEKİN

HEMŞİRE

1

Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

ve Araştırma Hastanelerinin 3.Basamak Yoğun Bakımda en

az 6 ay deneyimli olmak

Kazanan Aday : Asıl : Yavuz ÇELİK

Yedek : Rabia KOÇ

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1- 2010 KPSS (B) grubu; lisans mezunları içinKPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, sağlık meslek lisesimezunları için KPSSP94 puan türü dikkate alınmıştır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligatyapılmayacaktır.

2- Yerleştirilmeyehak kazanan adayların ilanı takip eden 15 gün içinde (06.01.2012 tarihi mesaisaati bitimine kadar) aşağıda belirtilenbelgelerle birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığınaşahsen başvurmaları gerekmektedir.

ATAMASI YAPILACAK ADAYLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİHAZIRLAMALARI GEREKMEKTEDİR

1- Sabıka kayıt belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından)

2- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllühastaneden)

3- İkametgâh belgesi

4- Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için)

5- Mezuniyet belgesi aslı

6- 8 adet fotoğraf

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) - 444 03 03 dahili 1364 – 1365