Eng | Рус | عربي

HEMŞİRELİK KISMİ ZAMANLI ALIM İLANI

Kısmi zamanlı öğrencilerin Aylık çalışma saati 48 saattir.

Hemşirelik Kısmi Zamanlı Öğrencileri Kliniklerde çalıştırılmak üzere  5 Asil 5 Yedek öğrenci alınacaktır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak çalışacak öğrencilerde aranacak şartlar

1 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.

a)Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi ‘ne kayıtlı öğrenci olmak,

a-1. Afyon Sağlık Yüksekokulu ( Hemşirelik ),

a-2. Sağlık Meslek Lisesi Mezunu olup, Afyon Sağlık Yüksekokulu ve Afyon Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi olmak ( Laboratuar, Yaşlı Bakımı, Fizyoterapist ),

b)Disiplin Cezası almamış olmak( belgelendirilecek.)

c)Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

d)Kayıt donduran öğrenci olmamak.

e)Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

f)Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

g)Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

ğ)Daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmasından dolayı sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

2 – Deprem, Sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamak şartları aranır.

08.03.2018 tarihine kadar Hastanemiz Başhemşireliğine ( C blok 2. Kat ) başvuru yapılacaktır.

Hemşirelik öğrencisi seçilecektir.

Öğrenciler, aşağıda belirtilen komisyonca 08.03.2018 saat 13.30 ' da mülakatta değerlendirileceklerdir.

Hemşirelik Kısmi zamanlı öğrenci alımı için Komisyon Üyeleri;

Başhemşire Gülsen YILDIRIM
Başhemşire Yardımcısı Gülsüm EMİRİK
Başhemşire Yardımcısı Evrim UYSAL
Başhemşire Yardımcısı Reyhan ŞİMŞEK

Mülakatta başarılı olan öğrencilerinden istenen belgeler;

- Başvuru Formu

- Öğrenci Belgesi

- Transkrip

- Disiplin Cezası olmadığına dair belgeBaşvuru Formunu indirmek için Tıklayınız.