ÇOCUK CERRAHİSİ
                                              

DUYURULAR

ÇOCUK CERRAHİSİ

Çocuk cerrahisi, oldukça geniş bir cerrahi girişim alanına sahiptir. Doğum öncesi dönemden başlayıp, doğum sonrasında ve 17 yaş sınırına kadar çocukların başlıca toraks, batın ve ürogental sistem cerrahi hastalıklarının tedavisi ile uğraşır. Çocuklar yetişkinlerin küçültülmüş şekli olmadığından (fizyoloji ve psikolojileri çok farklı), cerrahi girişimlerinde de farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kliniğimiz 10 yataklı çocuk ve ortak kullanılan yenidoğan ünitesinde hizmet vermektedir. 
Çocuk cerrahi polikliniklerinde konstipasyon polikliniğinde çarşamba günleri konstipe (kabız) olan hastaların takibi yapılmaktadır. Çocuk ürolojisi polikliniğinde de perşembe günleri çocuk ürogenital sistem cerrahi hastalıklarının takibi yapılmaktadır
Çocuk cerrahi anabilim dalı oldukça geniş bir hastalık grubu ile ilgilenmektedir.Bunlar:
Göğüsün cerrahi hastalıkları (kalp-damar dışı) (kapalı ve açık cerrahi)
Karının cerrahi hastalıkları (kapalı ve açık cerrahi), apandisit, bağırsak tıkanıklıkları, kasık fıtığı, karın ön duvarının fıtıkları, vb.
Cerrahi kadın hastalıkları (kapalı ve açık cerrahi)
Ürolojik hastalıklar (kapalı ve açık cerrahi)
İnmemiş testis, sünnet, hipospadias (idrar deliğinin normalden aşağıda olması), gece işemeleri, vb.
Yenidoğanın cerrahi hastalıkları
Travma cerrahisi
Yanıklı hastaların tedavisi, vb. dir.  
naltrexone alcohol withdrawal alcohol agonist naltrexone opioid antagonist
naltrexone for cutting go buy low dose naltrexone
does naltrexone block alcohol site.cegep-rimouski.qc.ca naitrexone
doctors who prescribe naltrexone click naltrexone weight
what does vivitrol do read naltroxone
low dose naltrexone fertility news.hostnetindia.com naltrexone capsules
naltrexone online zygonie.com low dose naltrexone alcohol
low dose naltrexone ibs naltrexone implant side effects probenacid
what is low dose naltrexone used for blog.griblivet.dk low dose naltrexone and ulcerative colitis
purchase naltrexone go naltrexone rapid detox
oxcarbazepin kaufen ordenonlineogvin.site oxcarbazepin 450