BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
                                              

DUYURULAR

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ


Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1997 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde faaliyete başlamıştır. 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren Ali Çetinkaya Kampüsü içinde yer alan D Blok’ta kendine tahsis edilen 22 yataklı servis (yetişkin ve pediatrik) ve 7 yataklı Nöroşirürji yoğun bakım ile faaliyetine devam etmektedir. Nöroşirürji Kliniği; halen 1 Profesör Doktor, 3 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere 4 Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi kadrosuna sahiptir.

- Nörotravma: Beyin, sinir ve omurilik travması sonrası gelişen patolojilerin medikal ve cerrahi tedavisi,

- Nöroonkolojik cerrahi: Beyin, omurilik ve periferik sinir tümörlerinin cerrahi
tedavisi

- Nörovasküler cerrahi: Beyin ve omurilik bölgesinde görülen damarsal patolojilerin cerrahi tedavisi.
 
- Ağrı Tedavisi: Kronik baş, boyun, sırt ve bel ağrılarına sebep olan problemlerin tetkik ve tedavisi,

- Periferik Sinir Sistemi Cerrahisi: Periferik sinirlerle ilgili her türlü travma, tuzak nöropati ve tümörlerin tetkik ve tedavisi,

- Spinal Cerrahi: Bel ve boyun fıtıklarının mikrocerrahi ile tedavisi, travma ve diğer patolojik durumlara (dejenerasyon, enfeksiyon, tümör ve vasküler lezyonlar) bağlı gelişen omurga ve omurilik patolojilerinin tetkik ve tedavisi, perkütan minimal invaziv yaklaşımla patolojik omurga kırıklarının cerrahi tedavisi, bel fıtıklarının boşaltılması

- Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji: İlaç tedavisine cevap vermeyen sara nöbetleri (vagal sinir stimülatörü yerleştirilmesi), spastisite ve medikal tedaviye yanıt vermeyen ağrı gibi patolojilerin cerrahi tedavisi, derin beyin tümörlerinden biyopsi alınması, beyin absesi ve beyin kanamalarının iğne ile girilerek boşaltılması,

- Pediatrik Nöroşirürji: Pediatrik yaş grubunda görülen santral ve periferik sinir sistemine ait; doğumsal anomaliler, travma, tümör, enfeksiyon ve vasküler patolojilerin cerrahi tedavisi, 

- Nöroendoskopik cerrahi: Hidrosefali’de 3. Ventrikülostomi, kistoventrikülostomi, intraventriküler tümörlerden endoskopik biyopsi alınması, endoskopik transsfenoidal hipofiz tümörü ameliyatları yapılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde yılda ortalama 1000 ameliyat yapılmaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi polikliniği randevulu ve randevusuz olarak haftanın 5 günü hizmet vermekte ve yılda yaklaşık 12.000 hasta kabul edilmektedir.

 

 
revia for alcoholism naltrexone depression treatment naltrexone how does it work
naloxone for alcohol abuse link naltrexone rapid detox
does naltrexone block alcohol site.cegep-rimouski.qc.ca naitrexone
naltrexone hair loss read probenacid
what is low dose naltrexone used for click low dose naltrexone and ulcerative colitis
low dose naltrexone clinical trials williamgonzalez.me naloxone challenge test
low dose naltrexone sleep click naltrexone implant
naltrexone revia avonotakaronetwork.co.nz naltrexone injection cost
opioid antagonists for alcohol dependence ldn side effects forum naltrexone brand
naltrexone schedule house.raupes.net what is the difference between naloxone and naltrexone
topiramat wikipedia topiramat epilepsi topiramat 400